Chuyện làm Khoa học – Phần 1
Posted by
Posted in

Chuyện làm Khoa học – Phần 1

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, mình đang ở trường thì bỗng bạn mình – Thuận nó vỗ vai hỏi “Ê mày làm Nghiên cứu khoa học không?”. Cái vỗ vai ấy bắt đầu cho những tháng ngày làm Nghiên cứu khoa học sinh viên sau này, một trong những trải nghiệm […]

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019
Posted by
Posted in

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019

SQL Server 2019 là một trong những Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi Microsoft, đây là một trong những RDBMS phổ biến nhất trên thế giới, và ở Việt Nam rất nhiều trường Đại học đang sử dụng để tiếp cận những môn về Cơ sở dữ […]