Chuyện làm Khoa học – Phần 1
Posted by
Posted in

Chuyện làm Khoa học – Phần 1

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, mình đang ở trường thì bỗng bạn mình – Thuận nó vỗ vai hỏi “Ê mày làm Nghiên cứu khoa học không?”. Cái vỗ vai ấy bắt đầu cho những tháng ngày làm Nghiên cứu khoa học sinh viên sau này, một trong những trải nghiệm […]