Hướng dẫn sửa lỗi không xác thực được hệ thống Azure Dev Tools for Teaching.
Posted by
Posted in

Hướng dẫn sửa lỗi không xác thực được hệ thống Azure Dev Tools for Teaching.

Chào mọi người, lại là mình Anh Nhật đây, Vừa qua Khoa Hệ thống thông tin trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) đã triển khai hệ thống Azure Dev Tools for Teaching, giới thiệu về hệ thống này thì mình xin trích nội dung mà Khoa Hệ thống Thông tin cung cấp: ” […]