Tại sao mình viết blog? Why blog?
Posted by
Posted in

Tại sao mình viết blog? Why blog?

Thực ra, tiêu đề của bài viết này phải là “Tại sao mình bắt đầu viết?” mới đúng. Blog chỉ là nơi lưu trữ và là công cụ giúp mình chia sẻ những điều nhỏ nhặt tới tất cả các bạn thôi. Quay trở lại, vậy tại sao mình viết nhỉ? Mình viết để mình […]